onsdag 10 oktober 2007

Gräslig liknelse?

Hr Hy.Lgh.Inh Putte har ingen balkong i nya lägenheten heller. Däremot en uteplats om ca ganska många kvadrat. Här uppe på 3:e våning växer det, läs och häpna, gräs. Gräs är ju ett snabbt underlag och växer likaså underbart här under pågående Brittsommar. Då gräset vid inflyttning för 14 dagar sedan hade en något oortodox längd krävdes nu klippning.

Klippningen utfördes under tisdagen i strålande solsken. Då åkgräsklipparen fastnade på 2:a våning vid inflyttningen, fick hr Hy.Lgh.Inh Putte ombesörja klippningen medelst den i hyran ingående och i folkmun kallad "putt-å-knô"-klipparen. Och det är här själva liknelsen (se rubrik. Red anm) kommer in. I hr Hy.Lgh.Inh Puttes vid sagda tillfälle något mossiga hjärna framkallades tankar om att pågående aktivitet, under explicita förhållanden, kan liknas vid älskog med en kvinna. Det explicita förhållande som ligger närmast till hands är en sen natt efter en alldeles för blöt och även i andra avseenden helt normal kväll på Buttan. De läsare som någon gång använt sig av en p.å.k. vid försök till förkortning av trädgårdens gräslängd, vet vad hr Hy.Lgh.Inh Putte gått igenom under tisdagen.


Man börjar sitt förehavande med en okulär besikting, för att snabbt förstå att det är lika bra att slå till. Solen skiner så att säga och man vet aldrig när tillfälle ges nästa gång. Redskapet plockas fram, under tisdagen den förut nämda p.å.k:en, samt besiktigas före körning. Första körningen är ganska gemytlig men ändå trevande. Man får ett grepp om hur gräset reagerar vid kontakt med p.å.k:en, man känner sig harmonisk och får motion på köpet. Efter körningen märker man att det tog en j-la tid. Man gör ytterliggare en okulär besiktning och upptäcker efter mer ingående studier att gräset är långt ifrån klippt. Detta förfarande upprepas i så många cykler man orkar, orken är här proportionelig mot gräsmattans kvalitet och omvänt prop. mot storleken på aktuell gräsmatta. Till slut tryter tålamodet. Man ställer undan p.å.k:en, krattar ihop resterna och går hem.

Nåväl. Gräset blev under tisdagen i alla fall nödtorftigt klippt för hr Hy.Lgh.Inh Putte, nästa gång kanske under mer explicita förhållanden.

1 kommentar:

Nisse sa...

Det kan nog bli en fin putting-green om du lägger manken till.